Impuls voor tuinbouwsamenwerking Canada-Nederland

Impuls voor tuinbouwsamenwerking Canada-Nederland

West-Canada biedt perspectief voor innovatieve Nederlandse agrofoodbedrijven. De westelijke provincie British Columbia (BC) is een van de grootste voedselproducerende provincies van het land. Agrofoodbedrijven in BC zoeken actief naar samenwerking en kennisuitwisseling; hun blik is daarbij gericht op bedrijven in de Nederlandse tuinbouw.

Scoutrobot

IRIS! Scoutrobot in tomatenkas. Beeld: ©Micothon / Micothon

Nederlandse technologieën in de tuinbouw worden als trendsettend beschouwd en dragen bij aan een efficiënte en duurzame groei van de sector in BC.

Nederlandse emigranten

De samenwerking tussen Canadese en Nederlandse bedrijven in de tuinbouwsector groeit, maar is niet nieuw. Een groot aantal Nederlanders is in het midden van de 20e eeuw naar West-Canada gekomen. De tweede generatie Nederlanders drukt nog steeds een stempel op de landbouwontwikkelingen in BC, vooral in de glastuinbouw.

De kassen zijn vaak nog in bezit van Nederlanders. De technologie in de kassen komen voornamelijk uit Nederland. De relaties met Nederland in deze sector zijn uitstekend.

Voorbeeld van samenwerking

Succesvol voorbeeld van een recente samenwerking is die tussen het Canadese Ecoation (Vancouver) en de Nederlandse bedrijven Metazet (Wateringen) en Micothon (Mijdrecht).

Dit internationale samenwerkingsverband van hightechbedrijven in de tuinbouw heeft een slimme robot op de markt gebracht – merknaam: IRIS! Scoutrobot – waarmee in tuinbouwkassen in een vroeg stadium onder meer ziekten in het gewas kunnen worden gedetecteerd.

Kas

Nederlandse AgriTech-delegatie in regio Vancouver 2018. Beeld: ©CG Vancouver / CG Vancouver

Tuinders kunnen zo besparen op arbeid en gewasbeschermingsmiddelen. De robot van het Canadees-Nederlandse samenwerkingsverband won de prestigieuze GreenTech Innovation Concept Award tijdens de jongste editie van de tuinbouwvakbeurs Greentech 2018 in Amsterdam.

Meer samenwerking door missie

De bilaterale samenwerking kreeg een impuls tijdens de missie van Nederlandse hightechbedrijven aan British Colombia eerder dit jaar. In maart bezocht een delegatie van Nederlandse bedrijven de regio Vancouver. De deelnemers spraken onder meer met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw in BC, met de agrarische afdeling van de University of Fraser Valley uit Abbotsford en met verschillende hightechbedrijven uit de sector.

Tijdens verschillende workshops en presentaties werden contacten gelegd met Canadese bedrijven en zijn de mogelijkheden verkend voor structurele samenwerking op de langere termijn. Begin oktober bezocht een Canadese delegatie Nederland voor een tegenbezoek. De deelnemers brachten ook een bezoek aan de Innovatie Expo in Rotterdam.

Ecoation

Saber Miresmailli van Ecoation. Beeld: ©Ecoation / Ecoation

Canada in Eurostars

Eind 2016 is Canada lid geworden van het Eurostars-programma. Eurostars is een Europees subsidieprogramma dat internationale samenwerking tussen R&D-bedrijven en kennisinstellingen ondersteunt. In de zomer van 2018 was er vanuit dit programma een speciale Agrofood Promotional Call om de samenwerking tussen Canadese en Nederlandse partners een extra impuls te geven.

Afzetmarkt voor innovatieve bedrijven

Volgens de economische afdeling op het Nederlandse Consulaat in Vancouver kan British Columbia een prima afzetmarkt bieden voor innovatieve Nederlandse tuinbouwbedrijven. Het consulaat kan contacten tot stand brengen en ondersteunt partijen in het Eurostars-proces. Voor het vinden van partners in Canada of voor meer informatie over het Eurostars-programma, kunt u contact opnemen met het consulaat in Vancouver.

Voor meer informatie:

Economische afdeling Nederlands Consulaat in Vancouver

Ima Nahumury en Maarten den Ouden: [email protected]

Meer informatie over Eurostars

Article reprinted with thanks from RVO.nl Netherlands Enterprise Agency

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.