Succesvol internationaliseren gaat niet vanzelf

Succesvol internationaliseren gaat niet vanzelf

Chris van Voorden, InnovationQuarter

Tapping into new markets beyond national borders: for many companies it sounds like a logical and promising step. But this is still often underestimated, notes NCCC member Chris van Voorden, Head of Internationalization at InnovationQuarter. “Our advisory meetings regularly show that a company is not yet ready. That is a valuable outcome, because it provides insight into your development and prevents failures.” Chris explains how he and his team support entrepreneurs on their route abroad and how this contributes to strengthening the South Holland economy. You can read the full article here but it is only available in Dutch.

Nieuwe markten aanboren buiten de landsgrenzen: voor veel bedrijven klinkt het als een logische en veelbelovende stap. Maar die wordt nog vaak onderschat, merkt Chris van Voorden, Hoofd Internationaliseren bij InnovationQuarter. “Uit onze adviesgesprekken blijkt regelmatig dat een bedrijf er nog niet klaar voor is. Dat is een waardevolle uitkomst, want het geeft inzicht in je ontwikkeling en voorkomt mislukkingen.” Chris legt uit hoe hij met zijn team ondernemers ondersteunt op hun route naar het buitenland en hoe dat bijdraagt aan het versterken van de Zuid-Hollandse economie.

Meer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.