Voedselverwerkingsindustrie in Canada - English Report

Voedselverwerkingsindustrie in Canada - English Report

The following news item is from the Dutch Agricultural Department. The report it references, “The Opportunities for Collaboration between the Netherlands and Canada in the Food Processing Sector”, is available in English.

Canada heeft wereldwijd een goede reputatie op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Echter, om concurrerend te blijven en op een goede manier door te kunnen groeien, is Canada genoodzaakt te moderniseren. De Canadese voedselverwerkingsindustrie is zeer arbeidsintensief en men loopt achter op het gebied van automatisering. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Wereldvraag naar voedsel

Wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Zowel de overheid als de markt zal zich hierop moeten voorbereiden en veranderingen moeten doorvoeren om aan deze vraag te kunnen voldoen. De Canadese overheid streeft ernaar om Canada te positioneren als wereldwijde koploper op het gebied van voedingsmiddelen. De Canadese ‘supply chain’, van het verbouwen van producten tot het op tafel krijgen bij de uiteindelijke consument, zorgt volgens schattingen voor zo’n 2,3 miljoen banen (direct en indirect) en vertegenwoordigt een geschatte waarde van ruim $98 miljard. Opvallend is dat de waarden van de voedingsmiddelenindustrieën in Canada en Nederland dicht bij elkaar liggen (Nederland $83 miljard, Canada $98 miljard), maar dat Nederland dit met de helft van het aantal arbeidsplaatsen doet. Dit komt vooral door het gebruik en de integratie van geautomatiseerde systemen, de institutionele samenwerking van de Nederlandse Gouden Driehoek tussen de overheid, het bedrijfsleven en academia om te innoveren.

Inzichten marktrapport

Het marktrapport “The Opportunities for Collaboration between the Netherlands and Canada in the Food Processing Sector” is opgesteld in opdracht van het diplomatieke netwerk van Nederland in Canada, de Landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Washington (verantwoordelijk voor de VS en Canada) en RVO. Het rapport geeft het Nederlands bedrijfsleven de volgende inzichten:

  • “One size does not fit all”. Een customized approach d.m.v. specifieke subsector-samenwerking in plaats van een algemene samenwerking met de gehele Canadese sector is noodzakelijk.
  • Canadese bedrijven innoveren uit een praktisch oogpunt, niet om het principe van innovatie zoals we dat gewend zijn in Nederland.
  • Canadezen willen hun huidige machines verbeteren of in stapjes moderniseren. Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven liggen om deze reden in: de integratie van nieuwe Nederlandse technieken in bestaande Canadese machines en het aanbod van machines in verschillende modules, die na elkaar opgebouwd kunnen worden.
  • De praktische benadering vanuit Canada vereist dat een Nederlands bedrijf door middel van lokale expertise ter plekke in Canada technische, praktische ondersteuning kan bieden.

Via onderstaande link kunt u het volledige Engelstalige marktrapport downloaden. Opportunities for Collaboration between the Netherlands and Canada in the Food Processing Sector

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade in Washington ([email protected]) en/of RVO ([email protected]).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.